Bases Premis Literaris Grau Miró 2020

Un any més presentem les bases per als setzens Premis Literaris Grau Miró 2020. Les podeu consultar en format pdf en aquest enllaç. I la versió en Esperanto aquí.

Podeu accedir fàcilment als formularis d’inscripció mitjançant els enllaços següents:

Guanyadors Premis Literaris Grau Miró 2020

Premis de Haiku en català

1r. Premi

Sra. Marisa Olivera

Temps vernal

2ón Premi

Sr. Bartomeu Ribes

Oracle

3r. Premi

Sr. Vicenç Ambrós

Bonança

Premis Tanka en Català

1r. Premi

Sr.Albert Fargas

Tecnologies

2n. Premi

Sra. Imma Fuster

Pinzellades de Vida

3r. Premi

Sra. Elena Bonals

Finestra Oberta

Premis Hiperbreus en Català

1r. Premi

Sra. F.Xavier Simarro

Eclipsi

2n. Premi

Sr.Bartomeu Ribes

Amb el vent

3r. Premi

Sra.Maria del Carmen Marí

Casa nova, vida nova

Premis Hiperbreus en Esperanto.

1r. Premi

Sr.Ahonon Gobi

Stragna situació

Guanyadors Premis Literaris Grau Miró 2019

HAIKU

primer premi

Malgrat jo mateix

ÀNGEL FABREGAT MORERA

segon premi

Finestra de primavera

JOAN CONSTANS AUBERT

tercer premi

Com l’aigua

JORDI DORCA DORCA

TANKA

primer premi

Tankes del Delta

JORDI DORCA DORCA

segon premi

Exili

MIQUEL ÀNGEL MONEDERO GARCIA

tercer premi

Veremes

JOAN CONSTANS AUBERT

HIPERBREU

primer premi

L’estudiant

SANDRA FERNÁNDEZ JURADO

segon premi

La pianista

ÀNGEL FABREGAT MORERA

tercer premi

Tarda de circ

Pau Miquel

HIPERBREU ESPERANTO

primer premi

La23an de Majo

MOIRA PINI

XV PREMIOS LITERARIOS GRAU MIRÓ 2019

XV – Haiku 2019 (en lengua catalana)

XII – Tanka 2019 (en lengua catalana)

XII – Hiperbreve 2019 (en lengua catalana)

I – Hiperbreve 2019 (especial Esperanto)

Premios Literarios Grau Miró, inicia la segunda época, desde su fundación hace quince años, sin interrupción. Esta primera época (2004-2016) se inició paulatinamente, en lengua castellana y catalana, equivalente a seis concursos por convocatoria, con una participación activa allende fronteras, desde Europa a América, convirtiendo un premio local en una participación internacional.

Esta segunda época (2017-2019) viene marcada por las dificultades económicas, ajenas a los organizadores, pero conservando la convocatoria, en tres concursos y un solo idioma, la lengua catalana y uno de esperanto. La organización, no obstante, desea tener la capacidad de superar este estadio económico a corto plazo.

Así mismo, volvemos a los orígenes fundacionales, de los Premios Literarios Grau Miró, con tres concursos: haiku, tanka e hiper-breve. Por ello, en el 2019 (con nuevas bases de participación 2019 y premios).

Deseamos en esta nueva edición 2019 y época que la creatividad mantenga estímulos para la composición literaria y en especial con este nuevo estadio en la lengua esperanto.

Salvador Barrau Viñas

Comisario de Premios Literarios Grau Miró

Barcelona, enero de 2019

XV PREMIS LITERARIS GRAU MIRÓ 2019

XV – Haiku 2019 ( en llengua catalana)

XII – Tanka 2019 ( en llengua catalana)

XII – Hiperbreu 2019 ( en llengua catalana )

I – Hiperbreu 2019 ( especial, en Esperanto )

Els Premis Literaris Grau Miró inicia la segona època des de la seva fundació ara fa quinze anys sense interrupció. Aquesta primera època ( 2004-2016) es va iniciar paulatinament, amb llengua castellana i catalana, que equivalia a sis concursos per convocatòria, amb una participació més enllà de les nostres fronteres a Europa fins a Amèrica, convertint un premi local en un de participació internacional.

Aquesta segona època( 2017-2019) ve marcada per les dificultats econòmiques, alienes als organitzadors, però deixant la convocatòria en tres concursos, en un sol idioma, la llengua catalana, i un de esperanto el 2019, tot i desitjant poder remuntar aquest estadi econòmic en un futur immediat.

Així mateix, retornem als orígens de la fundació dels premis Grau Miró amb tres concursos: haiku, tanka i hiperbreu (amb noves bases de participació 2019 i premis).

Desitgem que en aquesta nova edició la creativitat mantingui estímuls a la creació i composició de l’obra literària i en aquest nou estadi de la llengua de l’Esperanto.

Salvador Barrau Viñas

Comissari dels Premis Literaris Grau Miró.

Barcelona, març de 2019.